स्वयंपाक, मी आणि मम्मी .

स्वयंपाक, मी आणि मम्मी .

स्वयंपाक, मी आणि मम्मी . आज माझ्या कुटुंबातील सर्व तरुण मंडळी गावाला निघाली होती. अवचित्य होत गावाकडे आजोबांचा वाढदिवस. माझी तब्बेत ठीक नसल्यामुळे मी घरीच होतो, परंतु माझे सगळे चुलत निलत भाऊ बहीण गावाकडे जाणार होते. खास आजोबांना शुभेच्छा द्यायला. अट मात्र एक होती आमच्यात कोणीही मोठा माणूस नको.(उदा.आई,वडील,काका,आत्या वगैरे) .तसे भावाने अगोदरच आजीला व …

स्वयंपाक, मी आणि मम्मी . Read More »